top of page
  การรับประกัน  

การรับประกันคุณภาพฟิล์ม
บริษัท อินนิแฟตโต้ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Kooteki ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสงว่าจะรักษาคุณภาพโดย

เนื้อฟิล์มไม่หลุดร่อนจากกระจก,แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศ ตามรุ่นฟิล์มด้านล่างหลังจากวันที่ติดตั้งฟิล์ม กรณีตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกันบริษัท จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับผิดชอบในกรณีเกิดความบกพร่อง

ของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น

Koolteki  Super Ceramic             15     ปี

Koolteki Ceramic                            10    ปี

Koolteki Racing                               10    ปี
 

เงื่อนไขการรับประกัน

-    การรับประกันนี้สำหรับการติดตั้งใหม่เท่านั้น และการรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะ กรณีที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา หรือใช้อย่างถูกต้อง

-    การรับประกันจะไม่ครอบคลุม ฟิล์ม Koolteki  (หรือกรณีกระจกที่ติดตั้งฟิล์ม เสียหายด้วยประการใดก็ตาม) หรือเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือ          เกิดจากความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ซื้อ

-    ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะไม่รับประกันว่ากระจกที่ติดตั้ง ฟิล์ม Kooteki จะไม่แตกและไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บสูญเสีย หรือ

      สูญหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการรับประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น
-    การรับประกันนี้เฉพาะกับผู้ที่ปรากฎ ชื่ออยู่บนใบรับประกันเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และจะไม่มีการรับประกัน ที่เกี่ยวเนื่องกับ        การติดตั้งฟิล์ม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใดๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
    

 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1.   ภายหลังการติดตั้ง  อาจะพบมีฟองอากาศ กระจกมัว หรืเป็นฝ้า อาการเหล่านี้จะหายเองภายใน 1-4 สัปดาห์ เมื่อฟิล์มแห้งสนิท

2.   ช่วง 7 วันแรก หลังติดตั้งไม่ควรเลื่อน กระจกขึ้นลงเพราะฟิล์มอาจหลุดลอกได้ ห้ามเช็ดถูหรือใช้น้ำล้างกระจกจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 21 วันหลังการ         ติดตั้ง และห้ามเช็ดล้างด้วย น้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนีย   

3.   ควรใช้ผ้าสะอาด และน้ำสะอาดเท่านั้น 

4.   ห้ามเช็ดถูหรือทำความสะอาดกระจกภายในรถด้วยผ้าที่ใช้เช็ดตัวถังรถ, เบาะรถ, ผ้าเย็น ขนแปรงสก๊อตไบรท์ หรือวัสดุอื่นๆ เนื่องจากอาจมีสารเคมี               เม็ดฝุ่น เศษกรวดปนเปื้อน หรือเนื้อวัสดุที่เช็ดของมีคม ซึ่งจะไปทำความเสียหายกับผิวฟิล์มจนไปทำลายชั้นกันรอยขีดข่วนให้เสื่อมสภาพหลุดลอก                 หรือเป็นขุยได้ ซึ่งกรณีนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

5.   ภายหลังการติดตั้ง ถ้าสังเกตุเห็นฟองอากาศ แต่มิใช่คราบน้ำ ขัง กรุณานำรถของท่านเข้าศูนย์ติดตั้งเพื่อตรวจสอบแก้ไขทันที

bottom of page